Wednesday, December 30, 2009

The Morning Blessings-Blessing #12: Every Step

Every morning, a set of 15 blessings is recited to express our thanks to God for all the things that we, as healthy human beings, are capable of doing.

Ba’ruch Ah’tah Ah’doh’nai Eh’lo’hay’nu Melech ha’o’lam ha’maychin mitz’a’day ga’ver.

Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, who makes firm the steps of man.

This blessing could be seen in two ways. On a basic level, we need to thank God for our ability to walk. From a more philosophical viewpoint, we need to thank God for helping us live our lives, make choices, and move toward success.

--Translation reproduced with permission from The Koren Sacks Siddur,
© Koren Publishers Jerusalem Ltd.

1 comment:

Unknown said...Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển, hai người nói cười đi qua hơn nửa Sở quốc. Lý Mộ Uyển vốn trước đó chẳng bao giờ vui vẻ, nhưng mấy ngày nay nàng rất thỏa mãn. Khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, giống như tiểu thê tử đang bầu bạn ở bên cạnh Vương Lâm.

Cuối cùng, bọn họ ngừng lại khi đi tới một vùng núi gần tiên di chi địa con sót lại tại Sở quốc.
Lân cận vắng vẻ không người, thôn gần nhất cũng ngoài mấy vạn dặm.
mu private cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty
Ở trong một thung lũng, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, một tòa bảo tháp bay ra dừng ở trong cốc.
Nơi đây là vùng đất âm hàn của Sở quốc. Vương Lâm nhớ rõ Chu Dật từng nói, chỉ có ở nơi âm hàn mới có thể thả ra bảo tháp.

Tòa bảo tháp do tiên ngọc ngưng kết vừa xuất hiện lập tức to lên, cuối cùng trở thành một tòa tháp lớn cao khoảng trăm trượng. Một tiếng nổ vang lên, nó hạ xuống cốc. Lập tức một vòng tròn sóng gợn tỏa ra bốn phía.

Một tia ý niệm của tu sĩ Vấn Đỉnh kỳ của Chu Dật bao phủ bốn phía trong vòng một trăm dặm.